Uträkning av avgift för äldreomsorgen i Värnamo kommun

Har du låg inkomst kan du ha rätt till jämkning (sänkning) av din avgift för omsorgsinsatser.
Här kan du göra en beräkning för att få ett preliminärt besked om vilken avgift du kan få för
de insatser som du behöver. När du har ansökt och blivit beviljad någon form av omsorg,
betalar du full månadsavgift från den dagen som beslutet verkställs (startar). När
avgiftshandläggaren har fått in aktuella uppgifter om din inkomst och din bostadskostnad,
får du ett avgiftsbeslut där det står vad din avgift blir under året. Uppgifterna lämnar
du på en blankett som heter Inkomstförfrågan.

Den här beräkningen/tjänsten är ett komplement till den information du kan hitta här:
Avgifter inom äldreomsorgen eller den information som du kan få via Kontaktcenter och avgiftshandläggaren.

För att fylla i beräkningsmodellen kan det vara bra att ha dina aktuella utbetalningsbesked
från till exempel Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta och AMF. Det kan också vara
bra att ha hyresavi, hyreskontrakt och/eller den senaste skatte- och fastighetsdeklarationen.

Ange nettobelopp (efter skatt) i denna beräkningsmodell.