Uträkning av avgiften inom Vård och omsorg i Svedala kommun
Här kan du göra en preliminär beräkning och uppskatta vilken
avgift du får för insatser inom vård och omsorg i Svedala kommun

Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via
avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare. Exakta fasta avgiften/
avgifterna får du först efter att ha lämnat in innevarande års inkomstuppgifter och fått ditt avgiftsbeslut.
Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensions-
besked till hands (t ex från Pensionsmyndigheten, KPA, SPP,
Alecta, AMF, osv).

Du ska också ange eventuella ränteinkomster, utdelningar
på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år), samt
bostadstillägg.
Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräknings-
modell.