Simulering av inkomstbaserad avgift inom sektor vård och omsorg

Här kan du göra en beräkning för att uppskatta vilken avgift du får för den vård eller omsorg som du behöver.

Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via hemsida, avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare. För att få din avgift inkomstprövad krävs att du fyller i och lämnar in vår blankett ”inkomstförfrågan”. Fram tills vi erhållit den betalar du vad dina insatser kostar upp till maxtaxan.

Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensionsbesked till hands (från t.ex. Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF).

Du ska också ange eventuella ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år) samt bostadstillägg.

Ange nettobelopp det vill säga belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.