Uträkning av avgift inom vård och omsorg i Mariestad.
Sammanboende räknas som ensamstående
eftersom det inte finns någon lagreglerad
underhållsskyldighet dem emellan.

Registrerade partners beräknas
som gifta.
Obs! Börja varje ny
uträkning från denna
sida
Civilstånd
Ensamstående, har hemtjänst
Gifta, en har hemtjänst
Gifta, båda har hemtjänst
Sambo, en har hemtjänst
Sambo, båda har hemtjänst
Gifta, en har hemtjänst och
en bor i särskilt boende
Ensamstående, bor i särskilt boende
Gifta, en bor i särskilt boende
Gifta, båda bor i särskilt boende
Sambo, en bor i särskilt boende
Sambo, båda bor i särskilt boende
Sambo, en har hemtjänst och
en bor i särskilt boende
     © ambwest.se