Uträkning av avgift inom vård och omsorg i Mariestad.
Hemtjänstnivåer

Nivå 1 - larm, trygghetsringning, matdistribution.

Nivå 2 - hälso- och sjuvårdsinsatser

Nivå 3 - hemtjänst med besök 1 gång i veckan eller mer sällan.

Nivå 4 - hemtjänst med fler besök än 1 gång i veckan men högst 5 gånger i veckan.

Nivå 5 - hemtjänst med fler än 5 besök i veckan.

Vid ledsagning och dagverksamhet räknas ett tillfälle som ett besök enligt ovan.
Har man insatser ur flera nivåer betalar man avgift enligt den högre nivån.

Här kan du göra en beräkning för att uppskatta vilken avgift du
får för den vård eller omsorg som du behöver.

Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via
avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare. Exakt avgift får du
först efter att du lämnat in inkomstuppgifter och du fått ditt
avgiftsbeslut vilket sker först när du ansökt om och blivit
beviljad någon form av vård och omsorg.
Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste
pensionsbesked till hands (från t.ex. Pensionsmyndigheten,
KPA, SPP, Alecta, AMF).

Du ska också ange eventuella ränteinkomster, utdelningar
på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år) samt
bostadstillägg.
Ange nettobelopp det vill säga belopp efter skatt i denna
beräkningsmodell.