Uträkning av avgift för äldreomsorgen i Eksjö kommun

Hemtjänst
Hemtjänst och Särskilt boende
 Civilstånd
 Ensamstående, har hemtjänst
 Gifta, en har hemtjänst
 Gifta, båda har hemtjänst
 Gifta, en har hemtjänst och
en bor i särskilt boende