Uträkning av avgiften inom vård och äldreomsorgen i Alingsås
Sammanboende räknas som ensamstående
eftersom det inte finns någon lagreglerad
underhållsskyldighet dem emellan, men kost-
nader för det gemensamma boendet delas.

Registrerade partners beräknas
som gifta.
Civilstånd
Ensamstående, har hemtjänst
Gifta, en har hemtjänst
Gifta, båda har hemtjänst
Ensamstående, bor i särskilt boende
Gifta, en bor i särskilt boende
Gifta, båda bor i särskilt boende
Gifta, en har hemtjänst och
en bor i särskilt boende