Uträkning av avgiften inom vård och äldreomsorgen i Alingsås
Här kan du göra en beräkning och uppskatta vilken avgift du får
för insatser inom Alingsås kommuns äldreomsorg.

Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via
avgiftsbroschyr och avgiftshandläggare. Exakta fasta avgiften/
avgifterna får du först efter att ha lämnat in inkomstuppgifter
och fått ditt avgiftsbeslut.
Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensions-
besked till hands (t ex från Pensionsmyndigheten, KPA, SPP,
Alecta, AMF, osv).

Du ska också ange eventuella reavinster, ränteinkomster,
utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år),
samt bostadstillägg.
Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräknings-
modell.