Här kan du göra en beräkning för att uppskatta vilken avgift du får för den vård eller omsorg som du behöver.

Tjänsten är ett komplement till den information du kan få via avgiftsbroschyr och ekonomihandläggare. Exakt avgift får du först efter att du lämnat in inkomstuppgifter och du fått ditt avgiftsbeslut. Detta får du när du ansökt om och blivit beviljad någon form av vård och omsorg.

Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste pensionsbesked till hands (från t.ex. Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF).

Du ska också ange eventuella ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år) samt bostadstillägg.

Ange nettobelopp det vill säga belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.
Välj kommun
 Askersund
 Laxå
 Degerfors
 Vingåker